Mönster Bytagymnasium.se
5 saker att tänka på innan du byter gymnasieskola

5 saker att tänka på innan du byter gymnasieskola

Vår studievägledare Helen Salling ger dig tips om hur du ska tänka om du vill byta gymnasium.

Funderingar kring att byta skola kan uppstå av flera anledningar. Här följer några tips på vad du bör tänka på inför ett eventuellt skolbyte.

Varför? När tankar om att byta skola uppstår, behöver man reda ut varför man tänker och känner så. Beror det på att resvägen är för lång? Att man inte klickar med kompisarna? Eller har det med undervisningen att göra? Skriv ner vad som får dig att vilja byta skola. Många gånger kan det vara lättare att få ordning på sina tankar om de hamnar på papper. Prata också om dina funderingar med familj och vänner. På så vis så synliggör du dina tankar och känslor för människor som känner dig och som kan komma med värdefulla synpunkter eller funderingar. Det kan även vara skönt att prata med en studie- och yrkesvägledare.

Vad är viktigt för dig? Fundera på vad som är viktigt för dig i valet av skola och vad som är mindre viktigt, så att du vet vad det är du söker.

Gör din research! Kommer du fram till att ett byte skulle gynna dig, är nästa steg att ta reda på vilka alternativ som finns och ta reda på så mycket som möjligt om den eller de skolor som du är intresserad av. Gå in på skolans hemsida, ta del av statistik gällande hur många elever som får gymnasieexamen, lärarnas utbildningsnivå med mera via skolverkets statistikdatabas. Känner du någon som går på skolan som du kan ställa frågor till eller vill du kontakta skolan för att be om ett studiebesök? Ju mer du vet om skolorna desto mer välgrundat blir det beslut du fattar, oavsett om det innebär att du byter skola eller väljer att fortsätta på din nuvarande skola.

Vad innebär förändringen? När du vet varför du vill byta skola och vilka alternativ som finns, kan du börja fundera djupare på vad förändringen skulle ge för positiva och eventuellt negativa effekter. En positiv effekt skulle kunna vara att du får närmare till skolan, medan en negativ effekt kan vara att du behöver läsa en kurs som de andra i klassen redan har läst, vilket kan medföra ett tuffare schema. Gör gärna en plus- och minus-lista och väg för. och nackdelarna mot varandra.

Gör inget förhastat, men försök hitta en bra tajming! Ett skolbyte kan vara helrätt, men det kan också bli energikrävande och kanske inte så som du tänkt dig. Är anledningen till att du vill byta skola någonting som du uppmärksammat din mentor eller rektor på och något som de kan förändra, så kanske du vill ge din nuvarande skola en chans till. Precis som att det är viktigt att tänka igenom ditt beslut att byta skola, så är tidpunkten för ett byte av betydelse. Starten på en ny skola kan bli tuffare om det är mitt i en termin eller sent in i utbildningen.

Vanliga frågor