Vanliga frågor

Får man provgå innan man väljer att byta gymnasieskola?

Du kan alltid fråga om du kan få prova-på en dag eller två innan du bestämmer dig för att byta skola, men när du väl har skrivit ut dig från en skola och skrivits in i en annan kan det vara svårt att byta tillbaka.

Får jag ta med mig mina betyg?

Byter du skola men läser samma program så kan du ta med dig de betyg du redan har fått. Vid programbyte kan det vara vissa kurser som du inte kan använda dig av. För att veta hur ett byte påverkar just dig kan du kontakta vår rådgivare här på bytagymnasium.se.

Kan jag byta tillbaka om jag inte trivs?

Det är viktigt att du tänker igenom ett skolbyte noggrant då det inte är säkert att du kan byta tillbaka. Det beror på huruvida din gamla skola hunnit fylla din plats eller inte.

Vilka individuella val finns det?

Det är vanligt att skolor har några kurser som de alltid erbjuder, men sedan brukar några kurser variera från år till år beroende på önskemål från elevgruppen. Skolorna är skyldiga att erbjuda en estetisk kurs och idrott & hälsa 2. Kontakta skolan som du är intresserad av för att få reda på vilka kurser du kan läsa.

Hur är stämningen i skolan/klassen?

På den frågan får du säkert olika svar beroende på vem du frågar. För att få en känsla för hur du upplever stämningen i skolan och i klassen kan det vara bra att be om att få komma på en prova-på dag när du blivit erbjuden en plats.

Hur ser schemat ut?

Schema på skolor varierar en del beroende på vilken årskurs du går i och vilket program och vilka kurser du läser. Vanligtvis brukar man som tidigast börja klockan 08.00 och sluta senast klockan 17. Sedan kan man börja tidigare vissa dagar och sluta lite tidigare och vissa dagar börjar man lite senare och slutar därför lite senare på dagen.

Jag vill byta gymnasieskola – hur gör jag?

Går du i årskurs 1, så är det kommunens antagningskansli (för Stockholm är detta gyantagningen.se) som har hand om antagningen tidigt på höstterminen. Därefter tar skolorna över antagningen till eventuellt lediga platser. Då kan du kontakta skolan du är intresserad av och höra om de har en ledig plats eller om du kan sätta upp dig på en kölista.

För byten i årskurs 2 och 3 kontaktar du direkt den skolan du är intresserad av för att undersöka möjlighet till ett eventuellt byte. Om det finns det finns plats, kommer skolan begära att få se din nuvarande individuella studieplan för att jämföra hur kurserna stämmer överens. Detta för att säkerställa att du hinner läsa alla kurser som ingår i din programstruktur. Mer om vad en individuell studieplan är kan du läsa här.

Läs mer om hur det går till att byta gymnasium här.

Får jag läsa om de kurser jag redan har betyg i?

Om du har ett godkänt betyg i en kurs, har du inte rätt att läsa om den för att eventuellt få ett bättre betyg. Har du däremot betyget F i en kurs har du rätt att läsa om kursen.

Vad händer med mina betyg i kurser som jag redan har läst?

När du byter skola får du med ett utdrag ur betygskatalogen, det vill säga dina betyg. Du tar med dig dina betyg till din nya skola. Oftast kan alla dina betyg ingå i din nya studieplan. Gör du ett programbyte kan det hända att betyg i en eller flera kurser inte kan ingå i den nya studieplanen. Det här kommer din nya skola gå igenom med dig inför ett eventuellt skolbyte.

Går det att byta till ett annat gymnasieprogram?

Ja, det kan gå. Programbyte är lättast tidigt i utbildningen. En förutsättning för ett byte ska vara möjligt är att det inte är för många kurser som skiljer sig mellan programmen. Generellt är det lättare att byta mellan program som liknar varandra. Till exempel kan ett byte från naturprogrammet till teknikprogrammet vara lättare att genomföra än ett byte från naturprogrammet till el- och energiprogrammet. Vi har pratat med Peter som har bytt gymnasieprogram.

Kan jag byta gymnasium i ettan eller tvåan?

Det finns ingen regel för när ett skolbyte får ske, men det brukar vara mer gynnsamt att byta skola vid naturliga brytpunkter såsom inför ett läsår eller i början av ett läsår, det vill säga sommar eller tidig höst.

Är det bättre att gå klart ett läsår och få betyg eller byta så fort som möjligt?

Generellt brukar ett byte i början av, eller inför, ett läsår vara mest gynnsamt. Detta för att du inte ska missa för mycket i undervisningen. Byter du skola mitt i en termin, så är din gamla skola skyldig att skicka omdömen i pågående kurser. Dock kan momenten i kursen läsas i olika ordning på olika skolor, vilket kan medföra att du behöver ta igen en viktig del.

Kan man byta om man har F i något ämne?

Det är olika, en del skolor säger nej om man har F i en eller flera kurser. Anledningar till det kan till exempel vara schematekniska skäl eller att kursen inte ges på skolan. Tänk på att F också är ett betyg, så det är inget krav att du läser om kursen. Beroende på vilken kurs det handlar om, kan du behöva läsa om den för att nå gymnasieexamen. Om en skola säger nej på grund av betyget F så beror det med största sannolikhet på att skolan inte anser sig ha en tillräckligt bra lösning som gynnar dig. Läs mer om behörighetskraven här.

Är det vanligt att byta gymnasieskola/program?

Enligt Skolverkets rapport från 2021 är det 9.8% av de elever som söker gymnasiet som byter program under första eller andra året. På bytagymnasium.se kan du läsa om Ida som bytt skola och Peter som bytt program.

Finns enbart Academedias skolor på den här hemsidan?

Ja, på bytagymnasium.se finns i nuläget endast Academedias gymnasieskolor som har lediga platser i Stockholm, Göteborg, Kungsbacka, Karlstad samt Malmö och Lund. Om du letar efter andra skolor som finns i ditt närområde kan du prova att gå in på studier.se. Du kan även se skolor via din gymnasieantagnings hemsida.