Böcker i en hög Böcker i en hög

Meritvärde och antagning till gymnasiet

Meritvärde är det sammanlagda värdet av dina grundskolebetyg. Det är med ditt meritvärde från grundskolan som du konkurrerar om plats på en viss skola och ett visst program.

Vad är meritvärde?

Meritvärdet är det som du konkurrerar med när du söker till gymnasiet. Det är summan av dina betyg från högstadiet omräknat i siffror. Ju högre meritvärde du har desto större chans har du att komma in där du önskar. Det absolut högsta meritvärdet man kan ha är 340 eftersom bara dina 16 bästa grundskolebetyg räknas, men om du läst moderna språk räknas det betyget som ett 17:e betyg. Betygen räknas om i en 20-gradig skala där högre betyg ger högre poäng:

A = 20 p
B = 17,5 p
C = 15 p
D = 12,5 p
E = 10 p

F = 0 p

Om du exempelvis får E i alla ämnen får du alltså 16 x 10 p = 160 p, oavsett om du läst fler ämnen, förutom om ett av de ämnena är moderna språk, eller om du fått bättre betyg i något annat ämne. Har du fått E i moderna språk också får du alltså 170 poäng.

Räkna ut ditt meritvärde

Det är bara de 16 (eller 17) bästa betygen som räknas så att du får ut maximalt värde av dina betyg. För att räkna ut ditt meritvärde tar du alltså dina betyg från grundskolan och lägger ihop dem enligt skalan här ovanför. Du kan också använda en automatisk meritvärdesräknare.

Om du kommer in på en utbildning eller inte beror helt på hur högt ditt meritvärde är jämfört med de andra som söker samma utbildning. Ett program på en skola har ett begränsat antal platser och alla som är behöriga kan söka till alla program. Därför förändras intagningsgränsen varje år. Gränsen sätts vid den som kommit in på programmet med lägst meritvärde.

Till exempel om en utbildning tar in max 30 elever så räcker det att du har det 30:e bästa meritvärdet av de som söker till samma utbildning samma år. En riktlinje för vilka meritvärden som behövs för att komma in på ett visst program är att kontrollera vilka poäng som gällt tidigare år. Det finns för olika städer på olika sidor;

Stockholm: Gyantagningen
Göteborg/Kungsbacka: Göteborgsregionen
Malmö/Lund: Skånegy
Karlstad: Elevantagningen

Meritvärde och meritpoäng

Meritvärde har alltså i detta fallet med antagning till gymnasiet att göra. Ibland förkortas meritvärde Mtv. Meritvärde ska inte blandas ihop med meritpoäng. Meritpoäng har att göra med hur vissa kurser på gymnasiet kan ge dig extra poäng till om du ska söka till universitet eller högskola efter gymnasiet.

Vanliga frågor

Får man provgå innan man väljer att byta gymnasieskola?

Du kan alltid fråga om du kan få prova-på en dag eller två innan du bestämmer dig för att byta skola, men när du väl har skrivit ut dig från en skola och skrivits in i en annan kan det vara svårt att byta tillbaka.

Får jag ta med mig mina betyg?

Byter du skola men läser samma program så kan du ta med dig de betyg du redan har fått. Vid programbyte kan det vara vissa kurser som du inte kan använda dig av. För att veta hur ett byte påverkar just dig kan du kontakta vår rådgivare här på bytagymnasium.se.

Kan jag byta tillbaka om jag inte trivs?

Det är viktigt att du tänker igenom ett skolbyte noggrant då det inte är säkert att du kan byta tillbaka. Det beror på huruvida din gamla skola hunnit fylla din plats eller inte.

Vilka individuella val finns det?

Det är vanligt att skolor har några kurser som de alltid erbjuder, men sedan brukar några kurser variera från år till år beroende på önskemål från elevgruppen. Skolorna är skyldiga att erbjuda en estetisk kurs och idrott & hälsa 2. Kontakta skolan som du är intresserad av för att få reda på vilka kurser du kan läsa.

Se alla vanliga frågor