Personuppgifter

När du lämnar dina kontaktuppgifter till oss för att hitta en ny utbildningsplats eller få rådgivning, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och vilket program och inriktning du vill gå samt vilken årskurs du går i. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom AcadeMedia-koncernen, vilket omfattar våra dotterbolag.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Vi behandlar dessa uppgifter om dig enbart i syfte att registrera din anmälan om att byta gymnasium. Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra gymnasieskolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra den trafik som sker via webbplatsen i syfte att förbättra denna, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige är huvudman eller huvudmän till den skola/skolor du har ansökt till. Det innefattar: Didaktus Skolor AB, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, Framtidsgymnasiet i Sverige AB, Framtidsgymnasiet Öst AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Hermods Gymnasium AB, IT Gymnasiet Sverige AB, Klaragymnasium AB, Ljud & Bildskolan LBS AB, Mikael Elias Gymnasium AB, Nordens Teknikerinstitut AB, Nya Designgymnasiet i Nacka AB, Plusgymnasiet AB, Praktiska i Sverige AB, Procivitas Privata Gymnasium AB, Rytmus AB, Sjölins Gymnasium AB.
Samtliga huvudmän har sitt säte på Lilla Bommen 4 A, 411 04 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras så länge som vi behandlar din bytesansökan och ett byte är genomfört eller avslutas av annan anledning.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd.gymnasiet@academedia.se. Du hittar mer information på trygg.academedia.se.

Vanliga frågor

Får man provgå innan man väljer att byta gymnasieskola?

Du kan alltid fråga om du kan få prova-på en dag eller två innan du bestämmer dig för att byta skola, men när du väl har skrivit ut dig från en skola och skrivits in i en annan kan det vara svårt att byta tillbaka.

Får jag ta med mig mina betyg?

Byter du skola men läser samma program så kan du ta med dig de betyg du redan har fått. Vid programbyte kan det vara vissa kurser som du inte kan använda dig av. För att veta hur ett byte påverkar just dig kan du kontakta vår rådgivare Annelie Axelsson här på bytagymnasium.se.

Kan jag byta tillbaka om jag inte trivs?

Det är viktigt att du tänker igenom ett skolbyte noggrant då det inte är säkert att du kan byta tillbaka. Det beror på huruvida din gamla skola hunnit fylla din plats eller inte.

Vilka individuella val finns det?

Det är vanligt att skolor har några kurser som de alltid erbjuder, men sedan brukar några kurser variera från år till år beroende på önskemål från elevgruppen. Skolorna är skyldiga att erbjuda en estetisk kurs och idrott & hälsa 2. Kontakta skolan som du är intresserad av för att få reda på vilka kurser du kan läsa.

Se alla vanliga frågor