Hantering av personuppgifter

När du kontaktar oss på BytaGymansium behandlas dina personuppgifter för att hantera ditt ärende, svara på dina frågor och tillhandahålla information till dig. den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är berättigat intresse.

Vi behandlar ditt förnamn, efternamn, e-post, telefon, dina frågor om tjänsterna, beskrivning av skolsituation och studier, behörighet,betyg, och studieplan.

 Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att behandla information om webbplatstrafiken i syfte att samla statistik för utvärdering och ett långsiktigt förbättringsarbete på webbsidan samt marknadsföring kopplad till hemsidan. Du kan läsa mer i vår Cookiepolicy.

Personuppgiftsansvariga bolag är Didaktus Skolor AB, DBGY Kronan AB,  KLARA Gymnasium Bildning AB , NTI Gymnasiet Ellips AB, KLARA Gymnasium Kunskap AB, Ljud & Bildskolan LBS AB, KLARA Gymnasium Lärande AB, NTI Gymnasiet Macro AB, Designgymnasiet i Sverige AB, DBGY Juvelen AB, Procivitas Privata Gymnasium AB, Rytmus AB, Sjölins Gymnasium AB, Praktiska Sverige AB, Hagströmska Gymnasiet AB,  NTI Gymnasiet Helix AB, Internationella Hotell- och Restaurangskolan IHR AB, Swedish Education Group AB, Cybergymnasiet i Stockholm AB. Bolagen är en del av Academediakoncernen. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter.

Microsoft Ireland Operations Limited är personuppgiftsbiträde i behandlingen av dina personuppgifter. Detta betyder att dina personuppgifter kan komma att överföras till USA med stöd av standardavtalsklausuler. Vid behandling av personuppgifter i tredjeland görs även en bedömning om ytterligare dataskyddsåtgärder ska tillämpas. Ytterligare information om Microsofts skyddsåtgärder finns att tillgå här, här, här, här, här, här, här och här.

Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter. 

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna eller avslutar marknadsföringen. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden för den sökta utbildningen är över. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du läsa mer om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter här. Du hittar hela vår policy här.

Kontakt

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta AcadeMedias dataskyddsorganisation.

Om du vill göra någon av dina rättigheter gällande, använd detta formulär.

 

Vanliga frågor

Får man provgå innan man väljer att byta gymnasieskola?

Du kan alltid fråga om du kan få prova-på en dag eller två innan du bestämmer dig för att byta skola, men när du väl har skrivit ut dig från en skola och skrivits in i en annan kan det vara svårt att byta tillbaka.

Får jag ta med mig mina betyg?

Byter du skola men läser samma program så kan du ta med dig de betyg du redan har fått. Vid programbyte kan det vara vissa kurser som du inte kan använda dig av. För att veta hur ett byte påverkar just dig kan du kontakta vår rådgivare här på bytagymnasium.se.

Kan jag byta tillbaka om jag inte trivs?

Det är viktigt att du tänker igenom ett skolbyte noggrant då det inte är säkert att du kan byta tillbaka. Det beror på huruvida din gamla skola hunnit fylla din plats eller inte.

Vilka individuella val finns det?

Det är vanligt att skolor har några kurser som de alltid erbjuder, men sedan brukar några kurser variera från år till år beroende på önskemål från elevgruppen. Skolorna är skyldiga att erbjuda en estetisk kurs och idrott & hälsa 2. Kontakta skolan som du är intresserad av för att få reda på vilka kurser du kan läsa.

Se alla vanliga frågor