Behörighetskrav

För att kunna söka in på gymnasiet måste du vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Olika behörighetskrav för olika program

Om du vill söka ett högskoleförberedande program (t.ex. natur, samhälle eller ekonomi) behöver du vara godkänd i ytterligare 9 ämnen, alltså ha godkänt i totalt 12 ämnen.

Om du vill söka ett yrkesprogram (t.ex. el- och energi, hantverk eller vård- och omsorg) behöver du vara godkänd i ytterligare 5 ämnen, alltså godkänt i totalt 8 ämnen.

För de högskoleförberedande programmen krävs godkänt i följande ämnen:

För ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska 3 av de 9 övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För det estetiska programmet är de 9 ämnena valfria.

Vissa utbildningar, till exempel inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland färdighetstester.

Vanliga frågor

Får man provgå innan man väljer att byta gymnasieskola?

Du kan alltid fråga om du kan få prova-på en dag eller två innan du bestämmer dig för att byta skola, men när du väl har skrivit ut dig från en skola och skrivits in i en annan kan det vara svårt att byta tillbaka.

Får jag ta med mig mina betyg?

Byter du skola men läser samma program så kan du ta med dig de betyg du redan har fått. Vid programbyte kan det vara vissa kurser som du inte kan använda dig av. För att veta hur ett byte påverkar just dig kan du kontakta vår rådgivare här på bytagymnasium.se.

Kan jag byta tillbaka om jag inte trivs?

Det är viktigt att du tänker igenom ett skolbyte noggrant då det inte är säkert att du kan byta tillbaka. Det beror på huruvida din gamla skola hunnit fylla din plats eller inte.

Vilka individuella val finns det?

Det är vanligt att skolor har några kurser som de alltid erbjuder, men sedan brukar några kurser variera från år till år beroende på önskemål från elevgruppen. Skolorna är skyldiga att erbjuda en estetisk kurs och idrott & hälsa 2. Kontakta skolan som du är intresserad av för att få reda på vilka kurser du kan läsa.

Se alla vanliga frågor