Mönster Bytagymnasium.se
Individuell studieplan

Individuell studieplan

För varje elev som är inskriven på en gymnasieskola finns en individuell studieplan. Den är en plan för vilka kurser du ska läsa och när de kurserna infaller under gymnasietiden. Vanligtvis hittar du den i skolans intranät, t.ex. Schoolsoft. Om du inte vet var du hittar den kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren, mentor eller administratör på skolan.

Vanliga frågor