Individuell studieplan

Den individuella studieplanen visar dina kurser

För varje elev som är inskriven på en gymnasieskola finns en individuell studieplan. Den är en plan för vilka kurser du ska läsa och när de kurserna infaller under gymnasietiden. Planen ska också specificera vilka kurser som ingår i ditt program och vilka kurser som är individuella val. Om det är så att du läser ett utökat program ska studieplanen visa vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet.

Var hittar jag min studieplan?

Vanligtvis hittar du den i skolans intranät, t.ex. Schoolsoft. Om du inte vet var du hittar den kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren, mentor eller administratör på skolan. Om du är intresserad av en specifik skolas kursupplägg kan du oftast se dem på skolans programsida på deras webbplats. Academedias gymnasieskolor har alla en var sin webbplats med information om de olika programmen.

Vanliga frågor

Får man provgå innan man väljer att byta gymnasieskola?

Du kan alltid fråga om du kan få prova-på en dag eller två innan du bestämmer dig för att byta skola, men när du väl har skrivit ut dig från en skola och skrivits in i en annan kan det vara svårt att byta tillbaka.

Får jag ta med mig mina betyg?

Byter du skola men läser samma program så kan du ta med dig de betyg du redan har fått. Vid programbyte kan det vara vissa kurser som du inte kan använda dig av. För att veta hur ett byte påverkar just dig kan du kontakta vår rådgivare här på bytagymnasium.se.

Kan jag byta tillbaka om jag inte trivs?

Det är viktigt att du tänker igenom ett skolbyte noggrant då det inte är säkert att du kan byta tillbaka. Det beror på huruvida din gamla skola hunnit fylla din plats eller inte.

Vilka individuella val finns det?

Det är vanligt att skolor har några kurser som de alltid erbjuder, men sedan brukar några kurser variera från år till år beroende på önskemål från elevgruppen. Skolorna är skyldiga att erbjuda en estetisk kurs och idrott & hälsa 2. Kontakta skolan som du är intresserad av för att få reda på vilka kurser du kan läsa.

Se alla vanliga frågor