Mönster Bytagymnasium.se

Hantering av personuppgifter

När du bokar rådgivning på denna hemsida eller ansöker om en plats lämnar du namn och e-post/telefonnummer till oss. Du väljer själv om du vill avstå från att lämna dessa uppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter om dig endast inom AcadeMedia och enbart i syfte att ta kontakt med dig angående din önskan att byta gymnasium, skicka information eller registrera din anmälan om att byta gymnasieskola. Personuppgiftsansvarig är AcadeMedia Support AB (org. nr. 556568-8479), Box 213, 101 24 Stockholm.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter och du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter om dig vi behandlar, samt för att begära rättelse eller att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras fram till dess att ansökan om att byta gymnasium är färdigbehandlad. Du hittar kontaktuppgifter och mer information på trygg.academedia.se.

Vanliga frågor