Mönster Bytagymnasium.se
Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

När du bokar rådgivning på denna hemsida eller ansöker om en plats lämnar du namn, e-post och telefonnummer till oss. Du väljer själv om du vill avstå från att lämna dessa uppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter om dig endast inom AcadeMedia och enbart i syfte att ta kontakt med dig angående din önskan att byta gymnasium, skicka information eller registrera din anmälan om att byta gymnasieskola.

Den personuppgiftsansvariga är huvudman eller huvudmän till den skola/skolor du har ansökt till. Det innefattar: Didaktus Skolor AB, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, Hermods Gymnasium AB , IT Gymnasiet Sverige AB, Klaragymnasium AB, Ljud & Bildskolan LBS AB, Mikael Elias Gymnasium AB, Nordens Teknikerinstitut AB, Nya Designgymnasiet i Nacka AB, Plusgymnasiet AB, Rytmus AB, Sjölins Gymnasium AB, Procivitas Privata Gymnasium AB, Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, Framtidsgymnasiet Öst AB, Praktiska i Sverige AB, Hagströmska Gymnasiet AB.

Academedia Support AB är personuppgiftsbiträde för samtliga ovan nämnda huvudmän.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter och du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter om dig vi behandlar, samt för att begära rättelse eller att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras fram till dess att ansökan om att byta gymnasium är färdigbehandlad. Du hittar kontaktuppgifter och mer information på trygg.academedia.se.

Vanliga frågor