Mönster Bytagymnasium.se

Peter bytte från natur till estetiska programmet

Peter bytte program och skola efter ett år för att få göra det han brinner för.

Peter började först på naturprogrammet för att det ansågs vara en bred och bra utbildning. Efter några månader kände han att det inte var rätt för honom, eftersom han alltid känt att han vill jobba med något estetiskt och känner att det är den han är.

När han bestämt sig för att byta gymnasium, besökte han flertal skolor. Det var viktigt att allt kändes bra – att lärarna var bra, lokalerna kändes bra och att programmet var högskoleförberedande. Han ville att allt skulle kännas rätt innan han bytte. Nu läser han sista året på estetiska programmet, inriktning grafisk design på Designgymnasiet och känner att han verkligen tagit vara på gymnasiets 3 år.

Vanliga frågor