Så här byter du gymnasium

Hur gör man för att byta gymnasium?

Ju tidigare du kommer på att du vill byta gymnasieskola, desto enklare brukar det vara att byta. Om du byter tidigt missar du inte så mycket undervisning och det är lättare är att komma in i den nya klassen.

För att kunna byta måste det finnas platser kvar på programmet och skolan du vill gå på. Efter antagningsperiodens slut i årskurs 1 tar skolorna över kölistor från antagningskansliet. Då är det rektor på skolan som avgör om de tar in fler elever vid eventuella avhopp. Att byta program eller skola är inte en rättighet.

Oavsett vilken årskurs du går (ettan, tvåan eller trean), så ska du vända dig direkt till skolan du är intresserad av att byta till och höra om de har möjlighet att ta emot dig. Du kan kontakta både studie- och yrkesvägledare och rektor på den skolan. Om du behöver mer hjälp kan du även höra med studie- och yrkesvägledaren på skolan du för nuvarande går på eller blivit antagen till. Hen ska kunna vägleda dig genom ett eventuellt byte.

Om du vill byta gymnasium för att du ska flytta till en annan stad, så ska du kontakta kommunen du ska flytta till. De är skyldiga att erbjuda dig en plats på en gymnasieskola. Har du redan påbörjat en gymnasieutbildning har du rätt att fortsätta på samma program och inriktning i din nya kommun.

När kan man byta gymnasium?

För dig som går i nian och har sökt till gymnasiet:
Du kan välja att ändra i din gymnasieansökan eller göra helt ny ansökan innan du börjat. Då kommer din förändrade eller helt nya ansökan att behandlas som ett sent omval. Det innebär att sökande, som valt programmet i tid, tas in först. Om det sedan finns platser kvar, kan elever som gjort sena omval erbjudas plats. Fram till den 14 augusti är det antagningskansliet i Stockholm (www.gyantagningen.se) som har hand om byte av gymnasieskola. Efter det datumet tar skolorna över reservlistorna från gymnasieantagningen. Då brukar det vara rektor som har hand om byten. Kom ihåg att gymnasieskolan inte är skyldig att erbjuda dig en plats.

För dig som precis har börjat ettan:
Om du har ångrat dig när du har börjat i årskurs ett och beslutat dig för att byta skola, behöver du undersöka om det finns plats på den skolan eller de skolorna som du är intresserad av. Kontakta rektor eller studie- och yrkesvägledare på skolorna för mer information om eventuell plats eller kösystem. De elever som står på reservplatser erbjuds lediga platser först och urvalet sker i strikt betygsordning. Står du inte på reservlista kan du anmäla ditt intresse direkt till skolan. Om någon hoppar av ett program, tar skolan in elever som står på kölistan. För att se lediga platser på AcadeMedias skolor kan du klicka här.

För dig som redan gått en tid på gymnasiet:
Har du kommit en bit in i årskurs 1 eller går i årskurs 2 eller 3 och vill byta skola, kontaktar du studie- och yrkesvägledare och/eller rektor på den gymnasieskola du är intresserad av för att undersöka om det finns ledig plats. En bra tidpunkt för ett gymnasiebyte är tidigt på ett läsår eller inför ett nytt läsår, men det finns inga regler för när ett byte får ske.

Vad behöver man för att byta gymnasium?

För dig som går i nian och har sökt till gymnasiet:
Om du gör ett sent omval är dina betyg registrerade i systemet där man söker gymnasium. Kontrollera att dina kontaktuppgifter finns inlagda och är korrekta.

För dig som precis har börjat ettan:
Om du redan hunnit börja ettan på gymnasiet och står som reserv till ett högre val, så måste du inte ta med dina betyg själv, utan de går att hitta i systemet. Önskar du däremot att byta till en skola som du inte har ansökt till, så kommer den nya skolan vilja se ditt slutbetyg från grundskolan.

För dig som redan gått en tid på gymnasiet:
För att kunna byta gymnasium måste du ha ett utdrag ut betygskatalogen, den individuella studieplanen och i vissa fall dina betyg från nian. Ett utdrag ur betygskatalogen innehåller en lista över de kurser du hittills läst och fått betyg i på gymnasiet. I den individuella studieplanen framgår det vilka kurser som ingår i programmet du läser och när kurserna är planerade att läsas.

Vanliga frågor

Får man provgå innan man väljer att byta gymnasieskola?

Du kan alltid fråga om du kan få prova-på en dag eller två innan du bestämmer dig för att byta skola, men när du väl har skrivit ut dig från en skola och skrivits in i en annan kan det vara svårt att byta tillbaka.

Får jag ta med mig mina betyg?

Byter du skola men läser samma program så kan du ta med dig de betyg du redan har fått. Vid programbyte kan det vara vissa kurser som du inte kan använda dig av. För att veta hur ett byte påverkar just dig kan du kontakta vår rådgivare Annelie Axelsson här på bytagymnasium.se.

Kan jag byta tillbaka om jag inte trivs?

Det är viktigt att du tänker igenom ett skolbyte noggrant då det inte är säkert att du kan byta tillbaka. Det beror på huruvida din gamla skola hunnit fylla din plats eller inte.

Vilka individuella val finns det?

Det är vanligt att skolor har några kurser som de alltid erbjuder, men sedan brukar några kurser variera från år till år beroende på önskemål från elevgruppen. Skolorna är skyldiga att erbjuda en estetisk kurs och idrott & hälsa 2. Kontakta skolan som du är intresserad av för att få reda på vilka kurser du kan läsa.

Se alla vanliga frågor